زخم خشکی زاینده‌رود بر پیکره کشاورزی؛

خشکی ۹۹ درصد اراضی کشاورزی شرق اصفهان

نایب رییس صنف کشاورزی شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه با ۱۰ درصد کاهش‌ها بارش زاینده‌رود نباید خشک شود، گفت: متاسفانه به دلیل خشکسالی و بی‌آبی بیش از ۹۹ درصد اراضی کشاورزی شرق اصفهان خشک شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات