شکوایه سازنده کلیپ هسته ای امیرتتلو

میثم محمدحسنی، مسئول شرکت فرهنگی دلصدا درباره کلیپ انرژی هسته ای با اجرای امیر تتلو متنی را نوشته است.

آخرین اخبار