وزیر ورزش و جوانان:

رفع مشکلات ورزش اصفهان باید در دستور کار قرار گیرد

وزیر ورزش و جوانان گفت: شأن ورزش اصفهان باید بسیار بالاتر از وضعیت فعلیبوده و اصفهان در ورزش نیز باید نصف جهان باشد و رفع مشکلات ورزش اصفهان باید در دستور کار قرار گیرد.

آخرین اخبار