رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت:

خدمت به خلق رضایت خدا را به همراه دارد

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: خدمت به خلق به ویژه مستضعفان، رضایت خداوند، پیامبر(ص) و ائمه(ع) را برای انسان به همراه دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات