امام جمعه اصفهان:

دولت دلایل گرانی بنزین را واضح و شفاف برای مردم توضیح دهد

امام جمعه اصفهان گفت: مردمی که سالها برای دفاع از این نظام زحمت کشیدند حق دارند که از مسائل کشور آگاه باشند و دولت باید دلایل گرانی بنزین را واضح و شفاف برای آنها توضیح دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات