دلايل شايع کج‌خلقی در کودکان چيست و چه آسیبی به آنها می‌زند؟

رواشناسان معنقد هستند باید نسبت به برخی از بدرفتاری‌ها و کج خلقی‌های کودک بی‌توجهی کرد تا ناخواسته حس لجبازی آنها را تحریک نکرد.

آخرین اخبار

تبلیغات