۹۰ روز پس از اجرای برجام

دلاوران هسته‌ای، دلواپس شده‌اند!

اگرچه توافق هسته‌ای اخیر ایران با ۵+۱ به سرکردگی آمریکا نزدیک به دو سال طول کشید، سیر موضوع و اتفاقات آن به غایت ناباورانه پیش رفت. در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ متنی مورد توافق طرفین قرار گرفت (موسوم به برجام) که هم اکنون براساس آنچه پیشتر گفته شد باعث دلواپسی برخی از موافقان آن و حتی برخی از دست اندرکاران آن در دولت شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات