استاندار اصفهان:

طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان تصویب شد

استاندار اصفهان گفت: با تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان و ابلاغ آن به شهرداری اصفهان با هر گونه دلال‌بازی، رشوه‌گری و واسطه‌گری به شدت برخورد می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات