عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

دلالان معضل اصلی بخش کشاورزی/نرخ خرید گندم تولید داخل پایین تر از گندم وارداتی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی نقش پررنگ دلالان و واسطه ها است که تاکنون راهکار مشخصی برای برون رفت از آن ارایه نشده است.

گذری کوتاه بر مشکلات بزرگ:

رنج کشاورزان و گنج کشاورزی/ حاصل دسترنجی که توسط دلالان به تاراج می رود

نمی توان از برابر این واقعیت فرار کرد که وجود برخی سیاست های نادرست در زمینه کشاورزی و برخی ناهماهنگی های میان مسئولان، کشاورزی و کشاورزان ایران را در آستانه برخی مخاطرات جدی قرار داده است.

سبد کالا از هیچ قانونی پیروی نمی کند؛

سرگردانی مردم برای یک سبد!

ماجرای دریافت سبد کالا که قرار است از سال آینده به صورت فصلی پرداخت شود از هیچ قانونی پیروی نمی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات