مروري بر زمينه‌ها و پيامدهاي ترور آیت‌الله خامنه‌ای

در روز ششم تير ماه سال 1360، در حالي كه فقط شش روز از شهادت دكتر مصطفي چمران گذشته بود، پروژه حذف يكي از رهبران اصلي جريان خط امام به دستور امريكا كليد خورد. يكي از شخصيت‌هايي كه سهم زيادي در تداوم خط امام داشت و از ستون‌هاي اصلي نظام به شمار مي‌رفت.

آخرین اخبار

تبلیغات