سناریوهای احتمالی درباره افشاگری تاریخی سیف در آمریکا

اظهارات رییس بانک مرکزی مبنی بر اینکه «برجام تاکنون تقریبا هیچ دستاوردی نداشته است» با تحلیل‌های متفاوتی همراه شد؛ برخی آن را آماده کردن مردم برای پذیرش شکست برجام دانسته و عده‌ای معتقدند که اظهارات سیف مصرف خارجی داشته و به نوعی برای کسب امتیاز از حریف است.

آخرین اخبار