برگزاری کارگاه تربیت مربی ويژه نابينايان و كم بينايان

اولين كارگاه آموزشي تربيت مربي مهارتهاي زندگي با حضور دكتر صادقي مديركل ، دكتر فرشاد معاون پيشگيري و بيش از 26 نفر از روانشناسان و مشاوران انجمن نابينايان و كم بينايان در سالن آموزش هفتم تير بهزيستي استان اصفهان برگزار گرديد.

آخرین اخبار

تبلیغات