ابلاغي پر محتوا و سنگين در بهزیستی اصفهان

دكتر صادقي كه دو ماه پيش سرپرستي اداره كل بهزيستي استان اصفهان را بعهده گرفت هم اكنون با ابلاغي پر محتوا و سنگين عنوان سكان بهزيستي استان اصفهان را رسماً بدست گرفت.

مدير كل بهزيستي استان اصفهان گفت:

ما هر چه داریم از برکت خون شهدای انقلاب است

دكتر سعيد صادقي مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با جمعي از ايثارگران و جانبازان شاغل در اين اداره كل ديدار و گفتگو كرد.

آخرین اخبار

تبلیغات