استاندار اصفهان:

کارگروه تخصصی فضای مجازی در اصفهان تشکیل می‌شود

استاندار اصفهان از تشکیل کارگروه تخصصی فضای مجازی برای نخستین بار در اصفهان خبر داد و گفت:‌ این کارگروه زیرنظر ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل می‌شود و مقوله‌های مربوط به فضای مجازی را دقیق‌تر و علمی‌تر پیگیری می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات