اعتراض مردم اصفهان به دفن یک جاسوس در این شهر

امروز تجمع اعتراضی مردم انقلابی اصفهان در پی تصمیم عجیب دولت مبنی بر دفن یک جاسوس در حاشیه زاینده رود برگزار می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات