مسئول پُست هرند

گام مثبت پُست هرند در جهت سهولت مردم در ثبتنام یارانه

مسئول پُست هرند با اشاره به روزهای پیش روی در ثبتنام یارانه گفت: 8 دفترICT روستایی با همکاری اکیپ سیار اداره کل پست در راستای خدمتی مناسب به مردم آماده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات