روز جمعه:

مسابقات جهت یابی در کویر ورزنه برگزار می شود

کمیته گردشگری ورزشی هیات ورزش های همگانی استان اصفهان با همکاری کمیته جهت یابی انجمن های ورزشی، جمعه 15 اسفند امسال مسابقات جهت یابی در کویر ورزنه را برگزار می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات