یادداشت/  ولی الله عرب مختاری

ضرورت داشتن دفتر واحد با موقعیت مناسب برای نمایندگان در شرق اصفهان

این که نمایندگان یک شهرستان مکان واحدی به عنوان دفتر داشته باشند علاوه بر دسترسی راحت مردم نشانه وحدت و همدلی بین انها و عشق به کار جمعی برای مردم و فراهم شدن زمینه تشکیل جلسات مشترک بیشتر برای رسیدگی به امور موکلانشان خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات