گرایش بالای بانوان ایرانی به چادر/سهم ۵ درصدی تولید داخلی چادر

معاون مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت گفت: پوشش بیش از ۵۰ درصد دختران و زنان ایرانی چادر است.

آخرین اخبار

تبلیغات