مدیرکل سامانه‌های الکترونیکی بیمه سلامت عنوان کرد؛

تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سلامت تا پایان فروردین ۱۴۰۰

مدیرکل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت از تمدید تاریخ اعتبار دفترچه‌های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ در تمامی صندوق‌های بیمه ای بجز صندوق ایرانیان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات