مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان:

بانک‌ها مکلف شدند دفترچه قرارداد واحد تولیدی را به‌ عنوان وثیقه بپذیرند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: بانک‌ها مکلف شدند دفترچه قرارداد واحد تولیدی را به‌ عنوان وثیقه بپذیرند.

آخرین اخبار

تبلیغات