مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد؛

جایگزینی نسخه الکترونیکی دفترچه‌های بیمه به جای دفترچه‌های کاغذی/ پزشکان به دلیل تاخیر در پرداخت معوقه‌ها حق تخطی ندارند

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: حذف دفترچه بیمه گام بزرگی است که مقدمه ای برای ایجاد پرونده الکترونیک برای بیمار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دفترچه‌های بیمه جمع‌آوری می‌شود

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی از جمع آوری دفترچه های بیمه و تبدیل آنها به کارتهای الکترونیکی در امسال خبر داد.

رئیس مرکز آموزشی و درمانی امین اصفهان:

ابلاغ تعرفه‌های جدید خدمات درمانی در اصفهان

رئیس مرکز آموزشی درمانی و بیمارستان امین اصفهان گفت: ابلاغ تعرفه‌های جدید خدمات درمانی در اصفهان، تعرفه‌های سلامت در اصفهان سامان یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات