رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان:

روز حماسه و ایثار مردم اصفهان در تقویم ملی ایران ثبت شود

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان گفت: حماسه ایثار مردم اصفهان در ۲۵ آبان ۶۱ اتفاقی در بعد جهانی است که لازم است این حماسه در تقویم ملی ایران ثبت شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان:

بخشی از باغ‌موزه دفاع مقدس اصفهان به شهدای جبهه مقاومت اختصاص داده می‌شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان از اجرای ۹۰ درصدی فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس اصفهان خبر داد و گفت: بخشی از باغ موزه دفاع مقدس اصفهان به شهدای جبهه مقاومت و دفاع از حرم اختصاص خواهد یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات