فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان:

روز قدس نمایانگر عمق راهبردی و دامنه‌ی منطق مقاومت و ظلم‌ستیزی در جهان است

سردار سلیمانی گفت: به‌رغم تلاش زرادخانه های رسانه های غربی ـ صهیونیستی در تصویر سازی های مخدوش و غلط از جریان مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی، هر روز شاهد روند توسعه ای آن هستیم به گونه ای که امروز تأثیر آشکار آن در کشور های مسلمان و انقلابی یمن، بحرین، سوریه و عراق منجر به تولید ظرفیت های نوین ضد صهیونیستی در منطقه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات