مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان؛

کارت ملی 69 درصد از اهالی نصف جهان هوشمند شد/ رشد 284 درصدی ثبت‌نام کارت هوشمند ملی

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از روند ثبت‌نام تا صدور کارت هوشمند ملی استان اصفهان گزارش تحلیلی داد.

آخرین اخبار

تبلیغات