مدیرکل ثبت‌احوال استان اصفهان:

بیش از ۲.۵ میلیون نفر در اصفهان کارت ملی هوشمند دریافت کردند

مدیرکل ثبت‌احوال استان اصفهان گفت: بیش از ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر در استان اصفهان کارت ملی هوشمند دریافت کرده‌اند.

از اول مهر ماه؛

سامانه «ساماب» در استان اصفهان اجرایی می شود

سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین سامانه “ساماب” از اول مهر ماه در استان اصفهان اجرایی می شود.

طبق مصوبه مجلس

درآمد 2480000000000 تومانی دولت و دفاتر پیشخوان از صدور کارت هوشمندملی

بیش از دو هزار میلیارد تومان از جمعیت 80 میلیون نفری کشور به منظور صدور کارت ملی هوشمند درآمد حاصل می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات