سند نیروی انتظامی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیاز ندارد

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: سند نیروی انتظامی برای خودرو رسمی است و نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات