رسانه ملی از شور انقلابی تا جوانگرایی

تاکید به جوانگرایی مدیریت دررسانه ملی می شود تنها به سن و سال افراد محدود نمی‌شود، بلکه به قول فرمایش مقام معظم رهبری به دل، فکر و منش افراد هم مربوط است اینکه مدیر در عین مدیریت و توانایی های حرفه ای و البته نیروز جوانی که دارد دغدغه و شور انقلابی هم داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات