دو آسیب جدی در بررسی پروژه نفوذ؛

نفوذ به سرنوشت فتنه و اقتصاد مقاومتی مبتلا می‌شود؟

در چند وقت اخیر و به ویژه پس از برجام، اصلاح ” نفوذ”، در عرصه سیاسی کشور به شدت باب شده اما بیم آن می رود که این رویه نیز همانند بسیاری از موضوعات حساس دچار روزمرگی، انفعال و رفع تکلیف شود.

آخرین اخبار