نقد و نظر؛

جولان محصولات خارجی در فروشگاه های دولتی و تعاونی ها/ جای خالی اقتصاد مقاومتی در غرفه های لوازم التحریر

اگر چه شرکت های تعاونی مصرف و فروشگاه های وابسته به ارگان های دولتی باید خود عرضه کننده محصولات تولید داخل و متناسب با فرهنگ بومی شوند، اما متاسفانه به مراکز عرضه و ارائه محصولات خارجی با تصاویر کاراکترهای غربی تبدیل شده اند!

آخرین اخبار