این رسم همدلی و همزبانی با ملت نیست

آیا دروغ بنزینی و یارانه ای ادامه دارد؟

با شعار دولت راستگویان دولت یازدهم آغاز به کار کرد. وعده های انتخاباتی از زبان رئیس جمهور از همان آغاز کار دل برخی را لرزاند که مبادا دولت از شعار خود فاصله بگیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات