معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

بیمه ازدواج آغاز شد/ تلاش برای کاهش دغدغه‌های ازدواج جوانان

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت:‌ بیمه ازدواج هزینه‌های مشاوره پیش از ازدواج، جهیزیه، مراسم ازدواج و حمایت از پرداخت مهریه را شامل می‌شود. امیدواریم این بیمه دغدغه‌های جوانان برای ازدواج را کاهش دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات