قتل به خاطرجای پارک خودرو

مرد گردو فروش که بر سر جای پارک خودرو مقابل بساطش با پسری جوان درگیر شده بود او را با ضربه چاقو از پای درآورد.

آخرین اخبار

تبلیغات