پژوهشگر مهدوی مطرح کرد؛

دعای امام سجاد(ع) برای تجمع یاران امام عصر(عج)

پژوهشگر مهدوی با اشاره به دعای 47 صحیفه سجادیه گفت: اگر بتوانیم این فراز را کنایه از پدید آمدن یاران ویژه امام عصر(ع) قرار دهیم. از خداوند می خواهیم که یاران امام در این دوره دور هم جمع شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات