شور شب 27 ماه رمضان در شهر حسن آباد

دعای ابو حمزه ثمالی در شهر حسن آباد همزمان با شب 27 ماه رمضان قرائت می شود.

آخرین اخبار