فولادگر:

پس از پیروزی انقلاب در بسیاری از صنایع به خودکفایی رسیدیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: از لحاظ اقتصادی باید گفت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد بسیار چشمگیری داشته است و در بسیاری از صنایع به خودکفایی رسیدیم و توانستیم روحیه خودباوری را گسترش بدهیم.

آخرین اخبار

تبلیغات