کارشناس مسائل سیاسی و منطقه:

دشمنی آمریکا علیه انقلاب از طبس ۵۹ تا امروز ثابت بوده/ انقلابی بودن و ماندن راه بقای نظام

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه همواره دشمنی و رفتار خصمانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی در ۳۷ سال گذشته ثابت بوده گفت: انقلابی بودن و ماندن با سازش و مذاکره با شیطان و دزد نمی شود.

آخرین اخبار