حکایت مجلس دشمن شاد کن؛

مجلسی که در مقابل دشمنان بین‌المللی و در قضیه هسته‌ای حرف آنها را تکرار می‌کرد

رهبر معظم انقلاب‌اسلامی دیروز و در جمع مردم قم در تبیین نقش و جایگاه مجلس فرمودند: «مجلس خیلی مهم است. هم از نظر قوانین و ریل‌گذاری برای حرکت دولت‌ها و هم در مسائل بین‌المللی. ملاحظه می‌کنید مجلس کنونی در مسائل بین‌المللی مواضع خوبی می‌گیرد. این کجا و اینکه مجلسی در مقابل دشمنان بین‌المللی حرف آنها را بزند؛ مجلسی که در قضیه‌ هسته‌ای و … حرف دشمن را تکرار کند.»

آخرین اخبار

تبلیغات