عضو کمیته آب اتاق اصفهان

80 هزار کشاورز اصفهانی از رودخانه زاینده رود حق‌آبه دارند

عضو کمیته آب اتاق اصفهان گفت: 80 هزار کشاورز از رودخانه زاینده رود و تالاب گاو خونی حق‌آبه دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات