کارشناس محیط زیست

نسل آینده خشکسالی شدیدی را تجربه خواهد کرد/ صنایع را کنار آب ببرید نه آب را به صنایع برسانید

کارشناس منابع آبی و محیط زیست گفت: طی دهه های آینده با توجه به افزایش مصرف آب و تغییرات اقلیمی، خشکسالی شدیدتری را نسب به قرن های گذشته تجربه خواهیم کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات