کدام استان‌ها دارای بیشترین دشت‌های ممنوعه هستند؟

وجود 26 دشت ممنوعه در اصفهان

تداوم خشکسالی‌ها و افت بارندگی‌ها موجب شده تا 390 دشت کشور در شرایط بحرانی به سرببرند که در این بین 211 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی ایران در استان‌های فارس، کرمان، خراسان‌رضوی، اصفهان و خراسان‌جنوبی قرار گرفته‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات