عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛

دشت شرق اصفهان برای کشت گلخانه‌ای مورد توجه جدی وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهر اصفهان و آبرفتی بودن شرق این شهر، دشت شرق اصفهان برای کشت گلخانه‌ای باید مورد توجه جدی وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات