دبیر احیا و تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی منابع کشور

۷۶ درصد سفره‌های آب زیر زمینی کشور خالی است / نداشتن الگوی کشت مناسب، ۹۰ درصد آبهای زیر زمینی را بلعید

طبق آمار حدود ۷۶ درصد سفره‌های آب زیر زمینی کشور از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تا کنون روبه کاهش هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات