خشکسالی ادامه می یابد؛

وضعیت بحرانی آب در ۳۰۷ دشت کشور

وضعیت تالاب ها ناشی از اجرای طرح های مختلف مانند سد سازی، توسعه بی رویه در کشاورزی، برداشت آب از منابع سطحی و زیر زمینی خارج از ظرفیت اکوسیستم است.

استاندار اصفهان:

برداشت‌های مازاد از منابع آب زیرزمینی در استان اصفهان نگرا‌ن‌کننده است

استاندار اصفهان گفت: برداشت‌های مازاد از منابع آب زیرزمینی در دنیا اتفاق می‌افتد که در ایران به‌صورت حاد و در اصفهان بسیار حادتر از کل کشور رخ می‌دهد.

مدیرعامل آبفای اصفهان:

۶۰ دشت کشور در شرایط بحرانی آب قرار دارد

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: ۶۰ دشت کشور در شرایط بحرانی آب قرار دارند و بحران آب در کشور به میزان قابل توجهی وجود دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات