مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

اقامتگاه های بوم گردی را در شرق اصفهان توسعه دهیم/ هدف ما تعدیل محدودیت های قانونی برای سرمایه گذاران است

الهیاری گفت: ابنیه های تاریخی در شرق اصفهان از جایگاه خوبی برخوردار است و در این خصوص باید پیگیر جذب سرمایه گذار و تبدیل به تاسیسات گردشگری مورد نیاز باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات