مشاور سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان:

9 دی دست ناپاک فتنه‌گران علیه نظام را قطع کرد

مشاور سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: حضور گسترده ملت ایران در حماسه 9دی، دست ناپاک فتنه‌گران علیه نظام جمهوری اسلامی را قطع کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات