بازار صنایع دستی اصفهان کساد است

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: با کم شدن گردشگران و توریست‌های خارجی به استان اصفهان، فروش صنایع دستی از رونق افتاده است.

آخرین اخبار

تبلیغات