دستگاه کنترل از راه دور با استفاده از تلفن در اصفهان ساخته شد

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از طراحی و ساخت دستگاه کنترل از راه دور با استفاده از تلفن توسط شرکت دانش بنیان نوآوران مدبر صنعت مستقر در این شهرک خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات