دستگاه قضا به پرونده ضاربین آمر به معروف اصفهانی رسیدگی می‌کند

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضائی و دادگستری استان اصفهان با کسانی که بخواهند اخلالی در امنیت اجتماعی ایجاد کنند، به شدت برخورد می کند و رسیدگی دادگستری به پرونده ضاربین آمر به معروف نیز در این راستا انجام می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات