عضو مجلس خبرگان رهبری:

دنیا و مردم آمریکا بداند، کشور آمریکا با اموال دزدی ساخته می شود/ غارت اموال مردم نتیجه کوتاه آمدن دستگاه دیپلماسی ایران است

آیت الله مهدوی گفت: دستگاه دیپلماسی ایران ودولتمردان باید با صراحت لهجه فریاد بزنند که حکم دادگاه آمریکا، یک دزدی علنی است

آخرین اخبار

تبلیغات